Finns det ett samband mellan medierapporteringen och Mats Löfvings förtida död? 

Medierapporteringen kring Löfvings eventuella tjänstefel har varit omfattande. Finns det ett samband mellan rapporteringen och hans död? Det vet vi inte. Men det hindrar inte att vi i medierna skärskådar våra publiceringar och våra publicistiska beslut en gång till. 

Har Mats Löfving skadats av rapporteringen, har han lidit publicitetsskada, som det heter med medieetisk terminologi? Tveklöst ja! Hans förmåga att sköta sitt jobb har ifrågasatts och delar av hans privatliv har exponerats för allmänheten.

Läs hela artikeln: https://www.svd.se/a/KnGzJE/manga-fragor-men-fa-tvarsakra-svar

%d bloggare gillar detta: