När ryssar var ett eftertraktat villebråd bland kanalbygdens kvinnor

200 ryska desertörer ingick i pionjärkompaniet vid bygget av Göta Kanal (enligt Fornminnesföreningens Tidskrift 2011 – 2012). Desertörerna fanns i landet efter kriget mot Ryssland 1808 – 1809.

För desertörerna var det absolut förbjudet att beblanda sig med folk från bygden. Men studerar man kyrkböckerna finner man många ryska namn bland fäder till nyfödda. Även vigselböcker från socknar utmed kanalen visar att ryska desertörer var ett eftertraktat villebråd bland kvinnor.

För sluss- och brobyggen anställdes yrkesskickliga engelsmän. Detta bidrog till att det engelska språket spred sig utmed hela kanalens sträckning. I många soldattorp runt om i landet får man förmoda att när till kanalbygget utkommenderade soldater återvände hem kunde de säga några fraser på utrikiska.

Annons
%d bloggare gillar detta: