Gubbteckning

Lisas streckgubbar går inte av för hackor

275F1962-B771-461B-8C75-941B01BAF247

Annons

Bloggaren har varit på disco

En av anledningarna till Skåneresan var att kunna stå i kiosken när Simon och de andra eleverna på Linnéskolan hade Halloweendisco.

Bloggaren behövde inte göra många knop eftersom flera elever ville hjälpa till med försäljningen.

Popmusiken var hög, det var även högen med popcorn. Några hörselceller strök säkert med. Ett tag funderade bloggaren faktiskt på att trycka in ett popcorn i varje öra.

Allt avlöpte ändå väl och alla var precis lika trevliga, både elever och föräldrar.

07D582DF-CDD7-41AE-8CDF-05D079354A73

9312584B-47F5-4DAD-922D-C815A8C43238

Bloggaren har gått och blivit förstaklassare

Pga sent ankommen elektriker fick vi senarelägga Skåneresan några timmar. Alla tåg var fullbokade – utom 1:a klass med Tågab. Vagnen är från 60-talet och har sett sina bästa dar, men undan går det genom Smålandsskogarna med det eldrivna Rc-loket. Någon försening är inte att vänta.

7979B3F2-63FF-4CAA-AB05-660D4518D1FA

EE4AF39B-2CAD-49D0-B815-5C148A284764

Stora chocken

På väg mot Nässjötåget får bloggarparet en chock. Vid Skararondellen har de styrande låtit avverka den fina skogsridån som ändå hjälpligt har skymt sikten in mot det fula industriområdet.

912FB41C-B563-4CC5-8F7B-FF056654EAE0

AE3821A7-71A9-40EC-9210-C3E92739346E

Men nu är skogen puts väck. Antagligen vill Biltema ha full exponering av de lokaler man ämnar uppföra – något som kommunledningen inte tycks ha haft något emot.

Motorintresset är stort bland de som styr och ställer. Intresset och engagemanget för klimat och miljöfrågor är i stort sett obefintligt.

När man tar tåget från Storlien mot Trondheim finns det ett riskfyllt rasområde som kallas Stora Helvetet. På den norska sidan stannar tåget till vid en station som heter Hell. Även på vägen ut från Lidköping är (av bilderna att döma) inte helvetet så särdeles avlägset.

Bloggaren får skrämselhicka

I dagens NLT kan man läsa att den nya politiska majoriteten accepterar ett försiktigt utnyttjande av de stadsnära skogarna för bostadsbyggande.

39FF1DED-0C6A-4DE0-B628-B7D0286DA36C

Bloggaren vet inte vad de nya makthavarna menar med försiktigt. Om man tittar vad som har hänt med Kartåsskogen längs Skaravägen är där ju en fullständig massaker av skogen. Där rör det sig inte om bostäder men ödeläggelsen av naturen förskräcker. Kommunledningen har försökt bättra på det hela lite genom att lägga en blomsterhandel i det skövlade området. Kanske ett halvhjärtat försök att få öknen att blomma. Men något mer trafikkaos vid infarten till området lär knappast vara att frukta. Vem vill handla växter i en sådan deprimerande miljö?

Före valet fanns det 1 1/2 kommunalråd från socialdemokraterna. Nu byts halvan ut mot en centerkvinna. Det bådar gott eftersom hon är bonde och fattar att skogar och åkermark inte får offras på den heliga tillväxtens altare. Troligen är hon även påläst vad gäller IPCC’s senaste rapport som borde skrämma upp även den allra värste klimatförnekare.

Men har hon mot förmodan en amerikanare stående i en lada lär det dessvärre bli business as usual på Skaragatan…

Ta gärna en cykeltur till området där Lokstallet stod. Där är nu en hårdgjord yta för nya parkeringsplatser. Inte en kvadratmeter har sparats för träd, buskar eller annan grönska. Man behöver således inte ge sig ut på spökjakt för att bli livrädd…

Klimatpolitik får aldrig vara halvhjärtad till sin natur. Den måste ledas av politiker och tjänstemän med kunskap och engagemang. Att de i sin egen livsstil skall föregå med gott exempel torde vara fullständigt självklart. Cykel eller buss till Kommunhuset lär minska behovet av parkeringsplatser rejält. Det kanske till och med kan bli en och annan buske på platsen där Lokstallet var placerat.

Skall det byggas bostäder är Framnäsparkeringen ett perfekt område. Flyttas Båtgården till det giftbemängda Hamnstadsområdet kan även Båtgården bebyggas med bostäder, allt detta utan att ett enda träd offras. Förutsatt att viljan finns.

Alla snickare är inte lika arga

Idag dök snickaren upp.

Men det var inte Anders som ringde på – och inte var han som kom så särskilt arg heller.

Däremot kan slöjdlärare vara riktigt ilska av sig. Det har bloggaren erfarenhet av från Centralskolan i Falköping, ett minne som inte är så lätt att karva bort. Ville det sig riktigt illa kunde brädbitar komma flygande genom luften.

Bloggaren och hans klasskamrater (dvs. killarna, tjejerna sydde) spekulerade i om det var något förstadium till terpentin som fyllde luften och skadade hjärnan på slöjdläraren.

AECF6267-8136-4FE7-A889-E77D07334536

Chalitta försöker stoppa invasionen

NLT lyfter på ett förtjänstfullt sätt fram kampen mot de invasiva växterna.

Bloggaren kontaktade Länsstyrelsen i Mariestad för ett par år sedan angående Jättelokorna nedom Blombergs gård. Bekämpningen inleddes samma år och lär behöva fortsätta en lång tid framöver.

Bloggaren har även varit i kontakt med Trafikverket angående de stora bestånden av Parkslide som växer alldeles intill Södra stambanan vid Tormestorp.

Nu är det Götene kommun som har börjat jobba aktivt mot de växter vi helst vill slippa i vår svenska natur. En av dem som kämpar hårdast är Chalitta från Burma.

Det är skillnad på invasion och invandring. Vad gäller det senare tillför den något riktigt gott till vårt land, något som inte minst denne Chalitta är ett utmärkt exempel på. Invasiva växter behöver vi dock se upp med, en uppgift vi alla behöver hjälpas åt med.

40BA2041-9114-4056-A825-666A8C665C2A

E18DFF1D-AF07-4036-91C2-195AABEA169F