Har de ansvariga bakom rivningen av lokstallet verkligen alla hästar hemma?

Järnvägsparken förvandlades till parkeringsplats. Nu har politikerna även fattat beslut om rivning av Lokstallet, en rivning som redan har inletts. Även där tycks det bli bilparkering.

699CFE1B-3638-41E5-9A9D-9CC927D8BDC6

De hårdgjorda ytorna i våra städer måste minska och det radikalt. Då kan vi inte fortsätta med att skapa fler parkeringsplatser. Istället måste vi låta grönskan dominera. Trädalléer, buskar, fler parker, upprivning av all onödig asfalt och all onödig stensättning är några av de åtgärder som vill till om inte Lidköpings centrala delar skall förvandlas till en outhärdlig urban värmeö sommartid.

Klimatförändringen accelererar. Då vill det till att motåtgärderna är ännu kraftfullare. Det går absolut inte att vänta. Börja med att göra om marken där lokstallet har stått till en urban oas med intensiv grönska. Kombinera gärna med några cykelställ.

Valet närmar sig. Något betongparti lär inte få min röst. Visionen om ”Det gröna folkhemspartiet var helt fantastisk”. Men varför förverkligades den inte?

Inte heller det påstått gröna parti som var positivt till motorbanan, som ivrar för giftiga konstgräsplaner och som verkar för ett nytt centralt parkeringshus lär vara aktuellt för min del på valdagen.

Däremot tänker jag rösta på det parti som vill bevara närnaturen och de tätortsnära skogarna, som vill göra Lidköping till en hållbar trädgårdsstad – med största möjliga grönska och som därtill ivrar för masscyklism, inte massbilism.

Annons

Full snurr på elsnurran

Med hjälp av Buster, elsnurran och två fulladdade batterier drog Tommy och jag runt kring Bösshamn, i Vänsjösjön och på Kävelstocken.

Man får absolut inte glömma prickbytet vid Ullersbro!

Att det är lågt vattenstånd framgår med all tydlighet av fotot på bron där HV inte står för huvudvärk utan för högsta uppmätta vattenstånd. Men man kan säkerligen få rejäl huvudvärk om man inte duckar för bron när vattenståndet ligger på sådana rekordnivåer.

6DC1CD13-2645-4EBB-A33C-9931F9528D86

7E4710E3-78E7-468A-97B7-8381E8A63A09

0D2A8EF9-1C6F-4306-987C-A68EF731D31F

AE111452-6C32-4FD0-AB77-C2A687991415

9AD8FCBD-FA31-4C0E-A4F8-0B561E01C778

18FA7C22-0848-4FAB-8B50-5446AB67BBCE

BBFF905A-3DAE-4CEC-9486-15B76AE3FEA4

En sten är inte helt stendöd om man får tro medvetandeforskningen

På IDAG-sidan i SvD läste jag häromdagen en intressant artikel om medvetandet. Och tro inte att det handlar om flum. Detta är vetenskap på allra högsta nivå.

Citat ur artikeln:

Idag har idén om att all materia har någon aspekt av medvetande blivit en bubblare i modern medvetandefilosofi.

Denna så kallade panpsykism var länge rent ”larv” men det finns inget belägg för att något i universum saknar upplevelse.

Om det bara finns en sorts stoff i universum, och om man inte kan tro att medvetandet uppstår ur något medvetslöst, då måste all materia innehålla medvetande.

Enligt panpsykismen är medvetandet i de minsta partiklarna på en lägsta nivå och bara som små svaga ”gnistor”. Sedan kan de flyta samman till en högre nivå hos varelser med högre medvetande, som i en mänsklig hjärna.

Men sedan kommer frågan hur dessa små gnistor kan kombineras till den stora brasan som är mitt medvetande.

Detta är panpsykismens värsta utmaning och kallas ”kombinationsproblemet”. En del forskare förklarar det med hjälp av en gråsten. Nej, den är inte medveten, men dess komponenter kan ha medvetenhet. Nej, bara för att varje proton har ett minimalt medvetande, behöver dessa inte kunna flyta ihop till något större som därmed blir tänkande.

En gråsten har inte de förutsättningar som krävs för att medvetandets små gnistor ska kunna kombineras, säger Per Snaprud. Däremot verkar våra hjärnor ha det.

Men exakt hur får de där förutsättningarna små gnistor att flyta ihop till något stort…

Det skall bli intressant att i fortsättningen följa denna forskning

Här är hela artikeln. Den som inte är prenumerant får vara medveten om att då är det biblos tidningsställ som gäller för den som är vetgirig

https://www.svd.se/det-ar-absurt-att-kalla-medvetandet-en-illusion

Per Snapruds bok i ämnet

99B5C126-E57E-49E2-9D82-5285511F8A51

I praktiken kan det vara svårt att upptäcka alla fel och brister hos patienten

I väntrummet hos tandläkaren studerade jag Praktikertjänsts magasin: Mycket skärmtid kan leda till laptop-knän, gamnacke, depression, computer vision syndrome och SMS-tumme.

FF1C2D8A-609E-4CBB-91F2-9D5F39AF567D

Men trots att jag undersöktes i en hel timma av tandsköterska, tandhygienist och tandläkare hittade de endast tandsten och ett litet kariesangrepp. Gamnacken syntes antagligen inte en på de sju eller åtta röntgenplåtar som togs.

Våra liv måste präglas av förnöjsamhet

”En jämlikt fördelad materiell standardsänkning måste till om inte livet på planeten skall utplånas”

Konsumismens förfärliga konsekvenser för miljön kan inte längre sopas under mattan. Miljöteknik i all ära men det är bara en liten del av lösningen.

Att vara anspråkslös och nöjd med litet är vår enda räddning. Statusjakten och prylgalenskapen måste äntligen få ett slut.

2E2B5D5C-5DBC-4CCA-A4F8-8BCD903AA485

Läs Göran Greiders tänkvärda åsikter i ämnet i Aftonbladet:
https://www.aftonbladet.se/a/oRaGeW

Många är noga med att poängtera att de inte är religiösa. Man kan undra varför de då är så flitiga besökare i detta tempel. Foto från Wikipedia:

37A5EA71-EDDD-446C-A264-120951011D9A

Besöksnäringen vill få oss att låtsas som att det inte regnar

Diggiloo diggar nog inte regn. Publiken uppmanades från scenen (syns mellan träden) att ta av sig regnkläderna eftersom TV4 spelar in. Besöksnäringen må ha sina knep men det slitna uttrycket ”Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” kan nog vara en tröst en kulen och regnig kväll som denna.

055448C9-49A3-429B-853F-C451A18094D4

En något osund cykeltur

Anne har flugit över Atlanten till USA men jag törs inte ens ta mig över Ullersund med cykel.

8B46788B-9C81-430C-8C0C-25F671553DE5

Med tanke på kringlans storlek borde jag nog trots allt ha utmanat ödet*
och cyklat ända ut till Läckö slott, med elmotorn frånkopplad.

*Trafiken är inte att leka med på Kållandsövägen. Oskyddade trafikanter lever farligt men politikerna väljer dessvärre att blunda. Antagligen föredrar majoriteten av våra folkvalda företrädare att färdas med bil eller motorcykel. Intresset för en forsatt utbyggnad av cykelvägen verkar minimalt.

Den som vanvårdar naturen förvildar kulturen

Dagens ”Understreckare” om Nordens flora väcker tankar hos bloggaren.

https://www.svd.se/nackrosen-har-plotsligt-blivit-mycket-gammal

”Hvarje lands materiella odling börjas med den yttre naturens förädling, varje folks intellectuella genom klarare insigt i naturvetenskaperne; när naturen i båda fallen vanvårdas, förvildas kulturen.”

Så skrev Elias Fries (1794–1878), svampmänniskan från Femsjö i Småland som blev professor i botanik och praktisk ekonomi, därtill även riksdagsman och ledamot av Svenska Akademien.

Vi skulle behöva skicka ut våra politiker på Botaniska utflykter. Företrädare som förintar den tätortsnära skogen och samtidigt låter stensätta och asfaltera det sista vi har av grönska inne i våra tätorter – sådana individer har mycket att lära. Bildning saknas uppenbarligen.

I det lokala valmannifestet påstår Liberalerna att de värnar våra grönområden och skogar. De säger sig även värna kunskap och bildning. Det låter lovande.

Jag tvivlar dock på att liberalerna har läst Fries bok ”Botaniska utflykter”. Men både liberaler och alla andra kan ju börja bildningsresan med nyutgåvan av Nordens flora. Där kan man bl.a. läsa att näckrosen är en av våra allra äldsta gömfröiga växter med 200 miljoner år på nacken.

13D9A936-ACCE-4E50-B970-4B29C3CD14FC

Att på utanskriften se skillnad på en individ som har blåsippan som partibeteckning och en som har blåklinten är inte alltid lätt.

Men efter valet lär vi få veta sanningen. Det som eventuellt har legat fördolt uppenbaras. Blåklinten fruktar jag inte men blåsippan är inte alls lika rar som den vill framställa sig. Hela vår kultur är i fara om sipporna tar över.

Kirurgiprofessorn som vill fatta kniven och skära bort stora delar av sjukvårdsadministrationen

Jag ställer gärna upp och assisterar vid ingreppet, helt utan ersättningskrav.

Sedan 2010 har vi fått 36% fler adminstratörer i sjukvården. Och få anser väl att detta vansinne har medfört att vi har fått mer sjukvård eller bättre sjukvård.

”De kväver initiativlustan och -kraften för de som står närmast patienterna. Det leder till att icke-sjukvårdskunniga administratörer tar över hela utvecklingen av sjukvården medan de som förstår problemen kring diagnostik och behandling av patienterna inte får reell möjlighet att göra sig hörda. Lite raljerande kan man hävda att ju längre man är från patienterna desto mer bestämmer man inom sjukvården.”

”Det är troligt att läkarna och sköterskorna ute i verksamheten ofta skulle kunna hitta bättre lösningar på sjukvårdens problem om de inte behöver ägna sig åt administrativa pseudoproblem.”

B6802C6A-5B08-4F59-A653-F279C3F31083

Läs artikeln i SvD Debat: https://www.svd.se/tva-enkla-forslag-kan-losa-stora-problem-i-varden

Strövtåg på Stenhammar

I det här vackra huset huserade Stenhammars bageri under 70-talet och där kunde man köpa brödkakor i klass med mormors – och det vill inte säga lite.

26DB9250-2288-42F5-B3D7-F3B993DEB9E5

Men i september får vi chansen att njuta av nybakat bröd från den oss så närbelägna hembygdskvarnen.

98D2216A-14FD-4816-9BD9-7CAE2BB0BDFF

CFF1A967-2282-4718-B39F-57D9784B6BC9

Kiosken i Stenhammar är igenbommad, troligen för gott. Biltrafiken ut mot Kållandsö och Läckö leds numera en annan väg och kundunderlaget har raserats. Kioskens viktigaste uppgift kanske inte har varit glassen, godiset och tidningarna. Som sommarsymbol har den dock varit näst intill oslagbar.

45313F04-F4E3-4FE0-B354-5E5A59E8A261