Zika har etablerat sig på Rivieran

”Tack vare” klimatförändringarna har Zikaviruset fått fäste på Rivieran. Tre personer har insjuknat. Men endast 20% av de som har smittats uppvisar några symtom.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/zikavirus/

Om en gravid kvinna smittas ökar risken för svåra hjärnskador (som mikrocefali), inte 40% utan 40 gånger!

En gravid kvinna kan alltså ha dmittats, utan att ha en aning om det.

Myggor råder det ingen brist på och man får förmoda att viruset kommer att dyka upp lite varstans längs Medelhavets stränder, ja faktiskt överallt i de länder som omgärdar detta hav.