Rakvere, Sänna, Lilaste, Sinole, Taurage

”Bakgrunden är ett antal resor som Handberg – ibland tillsammans med fotografen Arne Tribukait – gjort i Baltikum under de senaste femton åren. Med GPS:n påslagen har han utövat en handfast form av samtidsarkeologi och spårat upp de mer eller mindre sönderfallna ruinerna av de kärnvapenbaser som Sovjetunionen byggde upp i sin västliga utkant: ett trettiotal övergivna och övervuxna platser – med namn som Rakvere, Sänna, Lilaste, Sinole, Taurage – i de estniska, lettiska och litauiska skogarna.

Och resan utvecklar sig till en både bildlig och bokstavlig nedstigning i underjorden – ned i de silos, där den högteknologiska dödens verkstäder bredde ut sig och där de tio, femton, tjugofem meter långa raketerna stod och väntade på att bestyckas med sina kärnspetsar och avfyras mot avlägsna kontinenter med en hastighet på 7 kilometer per sekund. För att sedan slå ned med en förödande kraft – tio, hundra, tusentals gånger större än den som drabbade ­Hiroshima år 1945.”

https://www.svd.se/resa-till-undergangens-ramper

Nu har jag lånat den, boken ”Undergångens skuggor”.

De var rustade för den stora smällen, både baserna med kärnvapen och de människor som var satta att sköta dem, människor som var övertygade om att missilerna skulle komma till användning.

661B4C78-65E8-4E0C-9FCC-DC1F4DDEDCAC