Chocklunga, organsvikt, septisk chock

Det finns uppgifter om att coronaviruset oftast yttrar sig som en lindrig förkylning.

Men det finns även insjuknanden av betydligt allvarligare art:

https://www.svd.se/coronavirus-kan-ge-chocklunga

”Vissa patienter utvecklar förhållandevis snabbt mycket allvarliga tillstånd med hög dödlighet, såsom chocklunga, multipel organsvikt och septisk chock. Det visar två studier som nu presenteras i tidskriften The Lancet.

Acute respiratory distress syndrome, ARDS eller chocklunga, är en diffus grupp skador på lungorna som är livshotande och till vilka det inte alltid finns någon förklaring. Multipel organsvikt är när flera av kroppens organ slutar fungera, medan septisk chock är när kroppens immunförsvar, ofta till följd av blodförgiftning, sepsis, löper amok. Allt tre är livshotande tillstånd med hög dödlighet.”

Nej, det där låter inte som någon höjdare. Ofattbart att flygandet till och från Kina har fått fortgå långt efter det att även vetenskapligt oskolade individer har fattat att i de krokarna av Världen råder uppenbar livsfara!