Fara föreligger för fonder och för SAS ombordpersonal

SAS fortsätter att flyga till Kina, trots virusutbrottet. Undrar om personalen tvingas att följa med på dessa mindre lustfyllda flygturer. Risken att smittas är knappast obefintlig.

Att Kinafonderna lär sjunka som stenar när börsen i Kina åter öppnar har inte diskuterats i någon större omfattning.

Men sådana triviala effekter är ju blott av världslig natur.