Sanningen och ingenting annat än sanningen

Nu har viruset nått Jönköping, staden där flera i Velingasläkten jobbade som factorismeder i slutet av 1600- och i början 1700-talet.

Det svenska smittskyddet försöker tona ner riskerna med coronaviruset (2019-nCoV). Men vi är få som låter lura oss. De flesta inser att det kan vara fara å färde.

Inte för att vi behöver plocka fram Velingabornas gamla bössor, men resandet till och från Kina MÅSTE upphöra – och det med alla (utom ovanstående) till buds stående medel.

Jag besökte biblioteket idag och hade med några böcker hem (men inte de jag var ute efter). En av böckerna, som följde med hem, handlar om flykten från Scientologikyrkan. Det lånet var helt spontant och har ingen koppling till det nödläge som nu råder

EC161080-A275-468C-B1CE-44E1947A27E3

Lagret av läkemedel (många görs faktiskt i Kina!) och torrskaffning är påfyllt. Men själen får inte glömmas bort. Den behöver sin stimulans. God litteratur är därför ett måste.

Den medicinska vetenskapen skall berätta sanningen. Vi människor tål, och har rätt, att höra den – både när det handlar om elakartade sjukdomar och om hotande pandemier.

Medlöparna (en av de böcker som inte fanns hemma men som jag hade tänkt att låna) får jag läsa en annan gång. Icke heller denna bok bör kopplas WHO’s och Folkhälsomyndighetens agerande.

4CC29BF8-6B2E-4A19-BAFD-AC8E242D2BF2

Och tänk på det att både coronaviruset (t.ex. i Jönköping) och ondskefulla läror smittar (t.ex. sverigedemokratins bondfångeri) – och det långt innan själva utbrottet.

Jag vill poängtera att det endast är det rådande medicinska läget som motiverar att vi inte bör resa till Kina. De som använder situationen för att uttrycka sina rasistiska griller väcker min avsky.