Vädjan till fartdårar

Håll er till hastighetsgränserna.
Det skall ni alltid göra, men det är extra viktigt i nuläget.

Intensivvårdsplatserna behövs till de cirka 3% av alla COVID19-drabbade som inte överlever utan denna vårdform.

Då kan inte intensivvårdsplatserna vara belagda pga olyckor som orsakas av fartdårar och drogpåverkade bilförare.

Givetvis kan olyckan vara framme ändå, men uppenbara lagbrott måste stävjas med alla till buds stående medel och, när så är möjligt, beivras!

Egentligen skulle hastighetsgränserna under rådande situation kunna sänkas till max 80 km/h, av hänsyn till de som behöver vården allra bäst.