Berättigad upprördhet

Det finns sjukvårdsanställda som tycker att fokuset på coronaviruset är överdrivet.

De är inte många till antalet. Den absoluta majoriteten av personalen har insett att det här viruset har synnerligen otäcka egenskaper. Ändå viger de sina liv åt att vårda, och om det är riktigt illa, försöka rädda livet på sina patienter.

Det är fullt begripligt att personalen är upprörd när myndigheterna plötsligt sänker kraven avseende den skyddsutrustning som skall används.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/lakare-och-vardpersonal-det-kanns-som-vi-offras/

På äldreboenden i Spanien, med en liknande brist på skyddsutrustning, har personalen valt att gå hem, och helt sonika lämnat de vårdbehövande åt sitt öde.

Risken är minimal att något liknande skulle kunna inträffa på ett svenskt sjukhus eller ett svenskt äldreboende, detta trots att personalen uppenbarligen riskerar sina liv på sina arbetsplatser.

De ansvariga för detta totala arbetarskyddshaveri lär få sina fiskar varma den dagen då ansvar skall utkrävas.