WHO om smittvägar

Det är klarlagt att luftburen smitta kan förekomma i speciella vårdsituationer.

Men WHO har hög beredskap för att snabbt ändra sina rekommendationer avseende smittskydd om det skulle visa sig att luftsmittan är mer allmänt förekommande.

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations