Stämmer uttrycket ”Det finns inget ont som inte för något gott med sig”?

Vad gäller det nya coronaviruset gör det faktiskt det. När det hysteriska flygande och flängande i stort sett har upphört har det fått till följd att luften vi andas blivit så otroligt mycket renare.

Sikten har förbättrats och allt det vackra som tidigare har skymts till följd av vår ohållbara livsstil kan nu åter beskådas.

Och det som uppenbarar sig är inte sällan en syn för gudar.

39A9E69D-3B68-423B-9D70-A23B9623AA20

 

https://www.svd.se/klar-luft-i-delhi-fantastisk-upplevelse