Hä eller ha

Jag har fått mig tillsänt en liten historia av den brylling, som liksom jag själv, har starka rötter i den vackra Tidaholmsbygden.

1BDB4F00-72AF-4675-AA4A-BEDA83982CA4

Det är så man talar i krokarna av Velinga och Härja. Så mycket mer behövs inte. Ha eller Hä!