Gökhemspesten

A7311640-F883-496B-8781-2BA790DEDCBF

https://www.svd.se/pesten-kan-ha-avbrutit-tidig-blomstringstid

”I en 4 900 år gammal grav i Västergötland har forskare med hjälp av avancerad DNA-teknik hittat världens hittills äldsta DNA-spår av pest. Vad som beskrivs som historiens första pandemi kan förklara en lång svaghetsperiod som föregick bronsålderns kulturella uppsving.”

”I två av skeletten fann man spår av DNA från Yersinia pestis, vilket gör bakteriefyndet äldre än hittills publicerade uppgifter och samtidigt med den förmodade nedgångsperioden före bronsåldern. Några andra spår av pest har inte gjorts i dessa trakter. Kanske har Gökhemsborna drabbats av en utifrån kommande smitta och dukat under utan att föra den vidare.”