Projekt som borde hamna på nyhetsplats

Idag skickades detta mail till NLT’s redaktion:

”NLT skulle kunna göra ett reportage om det enorma arbete som arborister har utfört i Villa Giacominaparken under försommaren. Gigantiska lärkträd har fällts, torra grenar har sågats ned (på framförallt bokar) eftersom de har utgjort en risk för fotgängare och cyklister.
Många har säkert undrat vad som pågår. Många är även de som har nonchalerat avspärrningarna, och därmed utsatt sig själva för livsfara.

Arbetet har uppenbarligen utförts på ett för parkens stora natur- och kulturvärden oklanderligt sätt.

Men vi får hoppas att kommunen skippar planerna på en KFC-lekplats i parken. Bättre lekmiljö för barn än parken precis som den är finns knappast att uppbringa.
Här lite mer om vad KFC är för något – och vad sådana lekplatser riskerar att göra med våra barn:
Tillägg: Jag undrar även vad som har hänt med HSB’s planer på 10-våningshus på Lidenområdet. Varför är det helt tyst om detta projekt (som av många betecknas som en estetisk katastrof, rena kulturmordet)?
Inte ens någon rivning utförts, trots att en sådan beviljades på förhösten 2019.
Vi är många som är oroliga för vad som kan komma att ske. Men tystnaden är total. Att HSB säljer tomten vidare till någon som vill bygga en- och tvåplansvillor är väl att hoppas för mycket…
NLT kan förhoppningsvis bringa klarhet.”