Fy skäms Folkhälsomyndigheten!

Alla Jordens länder uppdaterar sin statistik dagligen, men i Sverige har Folkhälsomyndigheten valt att ligga lågt, ända från torsdag till måndag, och således inte redovisa någon som helst coronastatistik.

Man kan undra vad det beror på.

Bristande resurser? Ovilja att varna midsommarfirare för nya, måhända skrämmande siffror? Finns det någon ännu bättre förklaring, kopplad till det katastrofalt stora antalet döda i COVID19 i vårt land? Vad säger Regeringen? Kan inte statsministern ryta till? Vågar inte ens Göran Greider (min favoritsosse) slå näven i bordet och kräva ett slut på den kultur i maktens korridorer där avvikande åsikter icke ses med blida ögon?

Statistik från midsommaraftonen:

9057E086-5DF2-4790-9D24-DE6927082442

 

24501D7C-0B12-4BB2-8D25-31405E478893