Blå flagg är ingen garanti mot blixtnedslag

Man kan ana den löftesrika flaggan bland träden vid Villabadet,  i närheten av Vattenverket.

Men där uppenbarade sig även resterna av ett träd (al) som visade klara tecken på åskåverkan. Trädet har uppenbarligen blivit såpass skadat så det som återstod sågades helt sonika ner.

9EF551B6-3B0D-4846-85AA-D4E8BAA5A9E3