Vasstäkt vid Villa Giacomina

Idag har vassen mejats ned med hjälp av maskiner liknande dem som användes vid Hornborgasjöns restaurering.

F0484AE6-0573-44A7-9E14-CAB51EB77142

Om man tänker på vassboende fåglars häckningsperiod så borde den vara överstånden.

För egen del tycker att det är vacker med vass, bara den inte breder ut sig alltför mycket och kanske till slut invaderas av t.ex. alar. Men att hålla vassarna är ändå viktigt:

https://www.sverigesvattenmiljo.se/artiklar/vanerns-strander-vaxer-igen

Jag vet inte om den sjöbotten, som ligger aningen söderut från den som åtgärdades idag har varit vassbevuxen tidigare. Men där finns ett mindre område där det varnas för lerig botten.

Häromveckan hörde vi talas om en kvinna som hade sjunkit så djup ned i dyn därstädes så att hon omöjligen kunde ta sig därifrån för egen maskin. Räddningstjänsten fick tillkallas för att dra upp henne.

Måhända att utebliven vassbekämpning hade omöjliggjort en sådan allvarlig händelse.

Vassar som breder ut sig för mycket är inte bra, men att ta bort vass för att göra en badstrand större är mindre klokt.

En aspekt som aldrig får glömmas är att vassarna är en viktig livsmiljö för t.ex. fiskar, fåglar och allehanda insekter.

Blå pil – täktområde

Röd pil – de speciella maskiner som kom till användning (kan blott anas)

Den gula skylten nere till höger i bild visar var den leriga och potentiellt livsfarliga lerbottnen börjar