Man måste självklart åtgärda farligt placerade elkablar

Bloggaren har påtalat risken med den frameroderade elkabeln på Strandpromenaden uppe vid Furuhäll.

BB7926F3-4453-4FC6-97DF-8D7609D345D4

714F8BF1-2C92-4ECB-8F6F-C141C7FEAED0

4623793B-C6C1-42A4-B634-836F1D0E7015

Men kabeln ligger kvar. Antingen är den icke längre strömförande eller så bryr sig inte de som har anlagt vandringsleden (och som egentligen har det yttersta ansvaret för de strosandes säkerhet).

Lika illa är det med det oskyddade stupet alldeles i närheten. Bloggarens riskbedömning delas inte av Lidköpings kommun.