Stina, Karin, Lisa, Sten och Gösta

Fotot torde vara taget i Mossagården i Velinga, troligen på 60-talet.

1E4AD6B8-159D-4D37-8EC2-30C1929CBBDB

Bakom sig har mormor Lisa bröderna Gösta och Sten
Till vänster om Lisa (sett från fotografen) sitter systern Stina, till höger om henne befinner sig systern Karin.

Sten, det yngsta syskonet, kom att bosätta sig på Hökensåssluttningen, på gården Limmared, blott en halv kilometer från Velinga kyrka.

Om jag minns rätt var de totalt åtta syskon
David är en av de tre saknade.
Det är hans son Lars som bor på gården nu, kusin till min mamma Elsa.

Under ett antal år kring sekelskiftet lämnade föräldrarna Alexander och Turinna Velinga och brukade då kronohemmanet Herigabo (i Skånings Åsaka), lydande under biskopsstolen i Skara. Där föddes faktiskt alla barnen, med undantag av mormor Lisa som föddes i Velinga.

Men 1906 återvände de till Mossagården i Velinga, lämnande biskopen i Skara åt sitt öde.

Just nu ägnar Anne och jag väldigt mycket tid åt släktforskning. En del mysterier har vi lyckats lösa men en ung kvinna har visat sig ha förvånansvärt långa cM som hon delar med en av oss.

Hur det hänger ihop har vi ännu inte lyckats få klarhet i. Men de centimorgan som har uppmätts i Huston i Texas räcker som väl är inte till något faderskapsmål!