Land skall med lag byggas, och icke med våldsverk

Ännu en gång gör jag ett försök med att väcka ansvariga för trafikmiljön i Lidköping, denna gång i form av ett mail till kommunens kontaktcenter:

”Trafiksituationen på Gamla Läckövägen har urartat. Respekten för rådande största tillåtna hastighet är näst intill obefintlig. Särskilt den delen av gatan som sträcker sig från Kaffekvarnen och ned till Skogshyddan är hårt ansatt av fartsyndare.

En del av motorfordonen framförs med svindlande hastigheter. Det kan handla om ”vanliga” bilister (inte sällan i en mörk BMW eller en mörk Audi). Men det kan också röra sig om ungdomar med hårt trimmade mopeder eller EPA-traktorer – eller ungdomar som kör i vansinnesfart med motocrossmotorcyklar.

För någon månad sedan var jag i kontakt med polisen och de lovade vidtaga åtgärder, främst i form av hastighetskontroller.

Men vad som behövs är radikala åtgärder som omöjliggör höga hastigheter, dygnets alla timmar.
Då tänker jag främst på REJÄLA fartreducerande gupp, alternativt den typ av åtgärder som har vidtagits uppe på vägen genom Västerplana.

En lämplig placering för hindren skulle kunna vara i höjd med infarten till Lidens gamla parkering.

Varför trafikmoralen är så låg i Lidköping kan man verkligen fråga sig. Tar ungdomarna efter sina föräldrar? Är rentav kommunens mångåriga satsningar på motorevent en bidragande orsak till laglösheten på våra vägar och gator?

Men det viktiga nu är att det verkligen görs något. Det handlar ju faktiskt om liv och hälsa, både för de som bryter mot lagen och för de oskyddade trafikanter som kan råka komma i vägen för dessa notoriska fartsyndare.

Och målet borde rimligtvis vara att Gamla Läckövägen INTE skall vara en genomfartsgata. På denna skall endast motorfordon som har ärende till på gatan belägna adresser få färdas.

Jag hoppas verkligen att politiker och tjänstemän inser problemets omfattning och att de vidtar konkreta och kraftfulla åtgärder, med målet att vi skall få en trafikmiljö som känns trygg och säker för alla typer av trafikanter, inklusive fotgängare och cyklande barn.”

Vi får se om det biter den här gången. Att bara blunda för rådande situation har jag inte samvete att göra.

Och tänk på Äldre Västgötalagen: Land skall med lag byggas, och icke med våldsverk!

Något att begrunda för alla de som saknar tillräcklig mognadsgrad i trafiken.