Förklaringen till varför det borde vara förbjudet att låta stensätta sin trädgård

Trädgården är inte längre en angelägenhet bara för ägaren. Den lyfts fram som en resurs för att minska effekter av klimatförändringar. Vi måste odla vår trädgård, är budskapet från forskare.

Risken för översvämningar ökar om vi stenlägger ytor och tar bort vegetation. Idag vill många bara ha plattor eller trätrallar. Det verkar vara modernt att lägga på grus och bara ha ett litet träd på husets framsida. Då tar man bort möjlighet till kolinlagring

Träd, buskar och annan grönska tar upp en betydande del av växthusgasen koldioxid som finns atmosfären. De transporterar också ner koldioxid i marken där kolet kan lagras under en lång tid.

I de flesta kommuner är det fritt fram att asfaltera hela tomten om man vill, men bland annat i Varbergs kommun har man infört restriktioner för markanvändning i detaljplaner. Där regleras i vissa områden hur stor del av tomten som inte får bestå av hårdgjorda ytor.

All den odlingsbara marken som vi har på jorden är summan av alla dessa småplättar. Ingen yta är för liten för att göra skillnad. Vi är i en sådan situation att vi behöver jobba på alla fronter. Har man barn är det dessutom en lärprocess om hur det fungerar i naturen när man håller på med en trädgård

Hela artikeln finns att lösa i SvD

https://www.svd.se/forskare-vi-maste-odla-var-tradgard-for-klimatet