Plumbumstaden

Att bygga nya bostäder där det har dumpats miljöfarligt avfall i decennier är fullständigt oacceptabelt. Och nu har man ju via provtagning upptäckt näst intill astronomiska halter av bly (Plumbum) i marken i en del av den tilltänkta Hamnstaden i Lidköping.

Bly är känt för att orsaka bl.a. fosterskador, njurskador och bestående hjärnskador, och det redan i synnerligen små mängder.

Moderaterna har haft rätt hela tiden. Bostäder bör istället byggas på Framnäsparkeringen och vid den nuvarande Båtgården. Båtgården kan i sin tur flyttas till området där oljecisternerna (nära småbåtshamnen) har huserat.

Vad man skall göra med det av bly fullpepprade området måste hänskjutas till giftexperter på nationell nivå. Men några bostäder lär aldrig byggas där. Likaså lär vi aldrig få återse de köttdjur som gick och betade bland den blyhaltiga porslinskrossen för några år sedan.

En undran: Vilka var det som åt upp köttet?? Det som var så himla plumbumbemängt.

Och vem kom på den inte särskilt lysande idén att låta djur beta på en giftbemängd industritipp?