Lidköping, ett nytt Teckomatorp

Det är en oerhörd miljöskandal som NLT’s grävande journalister låter presentera.

Tecknen är många, de som tyder på en dysfunktionell kommunledning.

Hade inte coronapandemin dominerat i riksmedia är det troligt att de stora tidningsdrakarna hade flockats kring de nya staketen där bakom Sibirien.

Svante Hemberg har fastnat för samma blogginlägg som jag, det inlägg där det förra kommunalrådet så lättsinnigt viftar bort riskerna med att barn och får vistas inom det kraftigt giftkontaminerade området.

En hundradels tesked av jorden räcker för att ett barn skall bli förgiftat, det som har sitt ursprung i en enda vindpust, som sveper över den knastertorra marken…