”The first casualty when war comes is truth” …

Att ta lokalbussen till Närhälsan Guldvingen var fullständigt ofarligt. Men att ta sig in respektive ut från vaccinationslokalen var förenat med vissa risker.

Det var inte bara vaccinationsbenägna individer man samsades med i utrymmet innanför entrén. Där sprang även apotekskunder och patienter som skulle till Närhälsan av andra skäl än vaccination.

Men själva sticket var inget att oroa sig över, och upplägget var rationellt. Hela 24 injektioner varje timma hanns det med!

Vaccinet innehöll fyra komponenter, något som är vanligt i USA men ganska nytt i vårt land.

På bussresan satt jag och tänkte på situationen i USA under president Trump. För att föreställa sig känslan för en sann demokrat att behöva betrakta det som nu sker måste man nog gå tillbaka till situationen i Tyskland åren före Andra Världskriget.

Några dårar har till och med nominerat Trump till Fredspriset.

Bakom nomineringen står Sverigedemokraterna och högernationalistiska politiker från tio andra länder.

– Ingen ärlig bedömare kan förneka den enorma insats som han har gjort för en fredligare värld, säger Mattias Karlsson (SD).

Jag vet en lämpligare utnämning för Trump, den som Världsmästare i att ljuga.

Reflektera gärna över denna sanning:

”The first casualty when war comes is truth” …

Inte ens frekventa injektioner av ett sanningsserum skulle rå på den livsfarlige lufsen och storljugaren Donald Trump.