När alkoholism (miss)brukas för varumärkesbyggande

https://www.svd.se/av-mina-bekanta-ser-sig-tio-som-alkoholister

Utdrag ur artikeln i SvD:

Att outa problem med alkoholkonsumtionen blir ett led i framställningen av det autentiska jaget. 

Sårbarheten blir ett självspelande piano när belöningen kommer direkt efter ett inlägg på sociala medier.

Ur det perspektivet är dagens mer frispråkiga samtal kring alkohol inte bara ett tecken på ett minskat stigma utan i lika hög grad ett uttryck för kapitaliseringen av vårt innersta.

Publikens jakt på det självupplevda, oavsett om det rör sig om författarintervjuer eller andra kändisporträtt, är en jakt på igenkänning.

Trots de frivilliga vittnesbörden från instaprofilerna kvarstår domen över den som inte kan kontrollera sin konsumtion: Du är svag.

Och det är något annat än att vara sårbar.

Att de nyktra alkoholisternas komma ut-berättelser skiftar form betyder inte att svagheten har blivit fin. Det betyder snarare att samtiden värderar den frivilliga offentliga bekännelsen så högt att den i sig blivit ett tecken på styrka. Och att den uppvisade styrkan i att berätta kan väga tyngre än den samtidigt blottade svagheten om att man har problem med alkohol.

På så sätt säger samtalet om spriten kanske mer om dygden än om lasten. Eller som man skulle kunna uttrycka det: Förr var det en dygd att vara tyst. Nu är det en dygd att tala.

Bloggarens tillägg: 7,5 miljoner svenskar över 15 år dricker alkohol. Av dem har omkring en miljon ett problem som kan liknas vid ett missbruk.

Det är delvis därför han går i taket när människor ljuvliggör alkoholintag – via inägg på sociala medier.

Apropå medier: I den tidning där artikeln som orsakar detta inlägg är tryckt finns det hela 15 sidor som är fyllda med alkoholreklam eller tips om undersköna vingårdar…