Naturen på Erstorp

Jag är en stor motståndare till att jordbruksmark tas i anspråk för t.ex. bostadsbyggande. Men gårdagens promenad ut till Sjölundas Auto Mat – butik gav en viss lättnad. Då passerade vi genom Erstorp där nybyggnationen är i full gång. Det vi gladde oss mest åt var det grönområde som håller på att skapas närmast Läckövägen.

På sidorna 19 – 20 i den planbeskrivning som berör Erstorp kan man ta del av hur naturområdet kommer att ta sig ut när arbetet står klart:

https://lidkoping.se/boende-och-miljo/planer-och-program-for-byggnation/pagaende-planarbete/

Men någon förlåtelse till de individer som beslutade om bostadsbyggande på denna fina jordbruksmark kommer aldrig att utdelas, varken från Himmelen eller från Jorden.