Folkhälsomyndighetens inställning till hotet från coronaviruset präglades av försumlighet

SvD den 7:e februari 2020. ”De flesta människor tar nog detta virus med ro” och ”vi kan inte ha ett samhälle som skyddar alla människor mot alla faror”.

De två främsta företrädarna för Folkhälsomyndigheten hade tydligen denna livsfarliga inställning, dvs de båda som tyckte att det var viktigare att tvåla till ”alarmister” än att omgående förbereda samhällsmaskineriet på att så effektivt som möjligt kunna bekämpa det dödliga viruset och dess framfart.


Men vi hade trots allt minst en expert som insåg allvaret (istället för att jaga alarmister). SvD den 24:e Febr 2020:


Att ha tillgång till ett tidningsarkiv är aldrig fel, om sanningen skall fram