Medeltidens värld befinner sig numera inne i Centrumhuset i Götene

I en insändare i dagens NLT agerar en modig undersköterska i Götene kommun visselblåsare. Vad handlar det om: Jo de inom ledningsgruppen i Götenes kommunala vårdapparat har på ett tidigt stadium sett till så att de själva har fått sina två vaccindoser.

Det är ett häpnadsväckande beslut de har fattat. Men ännu mer häpnadsväckande är det faktum att dessa tjänstemän inte har haft ryggrad och förstånd nog till att tacka nej till detta erbjudande.

Foto Wikipedia

Medeltiden lever således kvar i Götene.

Det är bara att spika upp den gamla skylten med ”Medeltidens Värld” på Centrumhuset. Men jag avråder bestämt från att stiga in. Faran är aldrig över i den kommunen. Hesa Fredrik borde blåsa för jämnan.

Jag vill betona att de i ledningen som blev vaccinerade inte agerade mot regelverket. Däremot tycks det uppenbart för mig att ju viktigare man upplever sig vara här i tillvaron, desto större är risken att den etiska kompassnålens riktning avviker från den som är förhärskande hos befolkningen som helhet.

Betänk att vår statsminister ännu inte är vaccinerad. Men han är kanske inte lika viktig som vissa andra.