Viktig information till de individer som gillar konstgräsplaner

Näst största skräpkällan i haveN!!

Från Sveriges konstgräsplaner försvinner årligen bortåt fyra miljoner kilo gummigranulat Detta enligt en rapport som IVL Svenska miljöinstitutet 2016 lät göra på Naturvårdsverkets uppdrag.

Man tänker inte på hur stora volymer det är. Det finns planer som innehåller upp till 140 ton!!! granulat och en vanlig plan har omkring 60 ton, säger Mikael Olshammar, miljöteknikingenjör och gruppchef på IVL Svenska miljöinstutet.

Konstgräsplaner är den näst största potientiella källan till att plast- och gummipartiklar ökar i haven. Bara däckslitaget från våra bilvägar bedöms vara en större källa.

Den typ av granulat som används på 60 procent av konstgräsplanerna i Sverige är tillverkat av gamla återvunna bildäck – på fackspråk kallat SBR-gummi.

Kemikalieinspektionen har sedan 2006 avrått från att bildäcksgummit används på konstgräsplaner eftersom det riskerar att urlakas gifter och tungmetaller till omgivningen.

EPDM och PTE, som de mer miljövänliga gummigranulaten heter, innehåller mindre mängd gifter och tungmetaller. Men de är fortfarande miljöskadliga.

Hur någon kan vilja spela fotboll på ett sådant underlag övergår mitt förstånd. För min del skall det självklart vara levande gräs.
Bara att andas ute på en bilgummidäcksplan måste ju vara förenat med livsfara!
Och att det luktar, det kan ni skriva upp. Det är bara att besöka den plan som finns vid Framnäs här i Lidköping, den som miljöpartiet å orten var så oerhört angelägen om att den skulle komma till stånd. Vid planens ända ned mot Vänerstranden ligger det drivor av gummigranulat, på väg ut i Vänern för att bli fiskmat.

%d bloggare gillar detta: