En allvarligt menad lek med Aristoteles lära om logik

I Sverige misshandlas många kvinnor av sina män.
Många män i vårt land röstar på SD.

Fyll i lämplig slutsats: ………………..

Begreppet syllogism härstammar från Aristoteles och är en metod att utifrån två premisser dra en slutsats.

Aristoteles syllogism räknas som en av det exakta tänkandets största triumfer. Begreppet ingick i gymnasiernas läroplan långt in på 1900-talet, så även i bloggarens.

En slutsats man inte kan dra utifrån de båda premisserna i inledningen är den att det bara är män som har invandrat till vårt land som misshandlar sina kvinnor.

Och det var egentligen just det jag var ute efter.