Lidköpings Skogsavvecklingsplan är inte mycket att skylta med

Det låter så vackert med Stadsutvecklingsplan men går man in på fliken Förslag-Områden är det lätt att förskräckas.

Gå där in på Planeringsinriktning och scrolla ned till Framtida mark- och vattenanvändning. Fokusera på det område som intresserar dig.

https://geoportal.goliska.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=2291ebc9effa49038940d9b20ef1291b

Här ett exempel – Brynåsaskogen (23 och 24 på kartan):

Staden skall utvecklas. Naturen avvecklas. Hållbarheten är lämnad därhän, på klassiskt Lidköpingsvis.

Och när man ser det här blir man riktigt upprörd – ta ned skogen (omr 6) för att ”tydliggöra Läckövägens gaturum”!!! Vad är det för avancerad galenskap? Är det en för stora pengar inhyrd konsult som hjälper kommunledningen med att försöka försköna svår skövling av naturen – dvs ett försök att föra lidköpingsborna bakom ljuset?

Tilläggas bör är att område U4 snart skall avverkas. Där skall bli mindre företag – med skyltläge mot Läckövägen. Det innebär att i princip alla träd skall bort, även de längs med vägen. Företagen skall synas – för att optimera affärerna…

Hos den som inte är klimatförnekare väcker denna plan stor oro.

Gör alla som Lidköping gör är vi chanslösa.

%d bloggare gillar detta: