Fågeldamm i vardande

När Miljö- och markdomstolen sa ja till detaljplanen för den stora strandsatsningen i Framnäs så krävdes det kompensation.

Skiss på den slutgiltiga utformningen av den damm som utgör en del av denna kompensation (fotoplatserna är markerade för de båda bilderna här ovan):

Platsen för framtidens vadarfågar och fiskyngel kommer att bli Lockörn, ett litet område inte långt från Villabadet.

Här ska fåglar som brushane, myrspov och rödbena kunna trivas. Vid sidan om strandpromenaden som passerar området ska det anläggas renodlad ängsmark med insektshotell och vallar för backsvalor.

Platsen för småfisk är utpekad strax intill Villas BK:s legendariska bandygryta vid Lockörns hamn. Ett strandområde med sly ska där grävas ur till en liten fisksjö dit större rovfiskar inte kan komma in. Syftet är att skapa ett område där fiskyngel kan växa till.

Bandygrytan från 1949-1950 är sedan länge igenfylld. På den befintliga gräsytan ska det bli ängsmark.

(Hämtat från artiklar i NLT).


Det är nästan så att man hoppas att den nya strandlinjen vid Skogshyddan/Villabadet etablerar sig permanent. De som gillar att steka sig får massor med ny yta att lägga sig på, och de som vill bada slipper alla de stenar som har varit utmärkande för sjöbottnen närmast land:

Annons
%d bloggare gillar detta: