De pågående stora kärnkrafts­byggena i Finland, Frankrike, Storbritannien och USA förskräcker

Arne Kaijser professor emeritus i teknik­historia vid KTH:

Dessa byggen har drabbats av enorma förseningar och fördyringar och de är ännu inte tagna i ordinarie drift. Alla dessa misslyckade projekt har fått stora återverkningar på de företag som tillverkar reaktorer. Som exempel gick Westinghouses kärnkrafts­division i konkurs 2017.

Många regeringar tycks ha en outtömlig förmåga att strunta i tidigare ouppfyllda löften från kärnkrafts­industrin och är beredda att fortsätta att ge kärnkrafts­industrin en ytterligare chans att bevisa sig själv. Denna villighet har allvarliga konsekvenser för andra teknologier som oundvikligen kommer att stödjas mindre kraftfullt om antagandet att kärnkraften kommer att ge svaret bibehålls.

Vad talar för att en satsning på ny kärnkraft skulle gå så mycket snabbare i Sverige än i Finland, Frankrike, Storbritannien och USA? Vad talar för att ny kärnkraft skulle kunna byggas till mycket lägre kostnad än i dessa länder? Och vem kan tänkas bygga de nya reaktorerna? Franska staten? Eller den kinesiska?

https://www.svd.se/a/3EEJ4M/arne-kaijser-karnkraftsbyggenas-problem-forskracker

Annons
%d bloggare gillar detta: