Skall Lidköping bli ett nytt Atlantis?

Bloggaren har fått en hint om att den nye ordföranden i kommunfullmäktige, Carl Rudbeck, i rakt nedstigande led är besläktad med det svenska universalgeniet Olof Rudbeck den äldre (1630-1702). Och den uppgiften tycks vara korrekt.

Ur Wikipeda:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Rudbeck_den_äldre

Olof Rudbeck gjorde den första betydande svenska medicinska upptäckten med lymfkörlsystemet varigenom han, blott 23-åring vann världsrykte.

Han anlade också en botanisk trädgård i Uppsala, gav ut en katalog över dess växter, och fick ut studenterna från kammaren till naturen. 

Samtidigt med sina föreläsningar i botanik försummade han till en början ingalunda undervisningen i anatomi, i synnerhet sedan han 1658 blivit extra ordinarie och då han vid 30 års ålder 1660 blev ordinarie professor i medicin i Uppsala.

Han lät även inrättade den berömda anatomiska teatern i Gustavianum.

Hans namn har dock även blivit förknippat med hans förhärligande och överdrivet fantasifulla skildring av Sveriges storhet i verket Atlantica som gjorde Sverige till gudarnas boning och alla större folkslags ursprung. Denna historieskrivningstradition, som kallas göticism var Rudbeck en av de främsta förkämparna för och han var en av den som drev det längst.

Kärnpunkten i Rudbecks ”upptäckt” var, att det Atlantis, som Platon beskriver, alls icke, som man dittills antagit, är något diktat land utan skulle ha legat i Uppland – från vilket nästan hela Europas och en god del av Asiens kultur utgått.

Verner Lindblom ansåg flera århundranden senare att atlantiderna flydde till Västergötland, då deras ö sjönk ned i havet…

Klart är att Carl R. har ärvt förfadern Olofs intresse för naturen. Och det bådar gott med tanke på hur illa naturen har hanterats under S-styret:

https://www.landlantbruk.se/sar-adellov-med-fron-fran-den-egna-garden

Annons
%d bloggare gillar detta: