Brolle, bandy och (brist på?) jämställdhet

Man får förmoda att löftet gäller för både dam- och herrlaget.

Vad Brolle säger om saken framgår dock inte av den lilla artikeln.

Så här säger socialdemokraterna (på riksplanet) om jämställdhet mellan könen:
Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar.

2F862B5E-C129-4742-AC0C-46CDCFE7E324