Otrygg hemgång

Den kommunala vårdens nya mantra: Trygg hemgång!

Ikväll har jag kunnat läsa om konceptet, både i Norra Skåne och i NLT

https://www.nsk.se/2019/11/28/trygg-hemgang-for-behandlade/

Stänger en avdelning på Galeasen

Huvudsyftet är förmodligen att spara pengar, men sådana hjärtlösa påhitt behöver få lugnande benämningar, något som högt betalda chefer är duktiga på att värka fram.

För de som känner stor otrygghet hjälper inga ”Trygga hemgångar” i världen. Men det gör en vistelse på Galeasen eller annat korttidsboende. Det vet vi som har jobbat inom denna typ av verksamhet i 25 år.

De som styr och ställer vill att det skall låta så himla bra – i t.ex. Äldreomsorgsplaner och politiska pamfletter. Dessvärre är verkligheten inte sällan en helt annan.

Jag är inte negativ till hemgång direkt från sjukhuset – om det är ett realistiskt alternativ. Men trygg hemgång får inte bli ett arbetssätt bara för att en ny chef vill visa sig duktig och leverera. Sådana leveranser betackar vi oss för, vi som vet att utskrivningsklar från sjukhusen långt ifrån alltid betyder att patienten/den vårdbehövande är klar för att återvända till sin bostad. Därtill skrivs många patienter ut från sjukhusen i ett icke utskrivingsklart skick. Försvinner då korttidsplatserna kan det sluta i en riktig kraschlandning, vilket torde innebära att även personalen som jobbar med Trygg hemvård blir oroliga, ja rent av otrygga.

Trygg hemgång får aldrig förorsaka tidig bortgång.