Life care center

Här vårdades livet, men nu har 29 av de äldre dukat under av COVID19.

43E33B72-EDD0-4BFC-85E5-7339D494DDF2

https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-15/nursing-home-visitors-coronavirus-life-care-center-kirkland-washington

Vi måste värna de äldres liv och hälsa.

Men på Ekot i morse talades det om det positiva med att pensionerade sjuksköterskor återinträder i tjänst.

Betänk dock att alla svenskar (inklusive pensionerad sjukvårdspersonal??) som är över 70 år uppmanas att hålla sig hemma, undvika sociala kontakter och aldrig befinna sig närmare en annan människa än 2 meter.

Gärna ”Life care”, men då skall det gälla alla, utan undantag!